Waarom een Privacy Statement ?
Groenbloem Decoraties geeft op deze pagina haar Privacy Statement weer.
Met de inwerkingtreding van de GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn regels t.a.v. de privacy van de klanten aanzienlijk aangescherpt. In de AVG moeten we aangeven hoe we met onze klanten communiceren, waarom en op welke wijze de persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG stelt een aantal eisen aan de transparantie over de verwerking en communicatie van de klanten Hoe we dat doen vertellen we in dit Privacy Statement. 


Met welk doel vragen we persoonlijke gegevens op ?

Zowel particuliere als zakelijke klanten kunnen zich inschrijven op de nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig: met de herfst, Kerst, Pasen en bij bijzondere gedenkdagen en activiteiten, zoals het houden van workshops. Bij het zich inschrijven van de nieuwsbrief wordt meteen verwezen naar dit Privacy Statement.
Wanneer klanten zich willen inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat op meerdere manieren:

- via de website, door op een link te klikken die leidt naar ons mailadres: info@groenbloemdecoraties.nl
- via het invullen van het genoemde mailadres in de footer van de website: het mailadres wordt rechtstreeks in de database
  opgenomen.
- via het contactformulier op de website. Via dit formulier kan ook een vraag of opdracht worden verstuurd.

Akkoord gaan met de door ons opgestelde privacyverklaring
Bij opgave voor de nieuwsbrief via de website wordt verwezen naar het Privacy Statement , aan te klikken in de footer van de website.
Bij het contactformulier op de website moet via een checkbox een vinkje ter akkoordverklaring worden gezet. Ook hier kan het Privacy Statement via een link worden aangeklikt.

Welke persoonsgegevens worden bewaard ?
Voor de nieuwsbrief wordt gewerkt met twee databestanden: een particulier en een zakelijk databestand.
Bij opgave via de footer in de website wordt alleen een mailadres opgegeven.
Via het contactformulier kan de klant, wanneer die dat wil, naast het mailadres ook zijn voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer opgeven.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief van Groenbloem Decoraties.

Waar worden de persoonsgegevens bewaard ?
De gegevens worden opgeslagen en verwerkt op de server van internetbureau Reyez! Digital Kings, het ICT-bedrijf waar ook onze website wordt gehost.
Reyez! Digital Kings is gevestigd in Alkmaar, Oudegracht 13, postcode 1811 CA.
We werken met twee databases: een particuliere en een zakelijke database: op deze manier kan een nieuwsbrief naar de juiste doelgroep worden verzonden.

Hoe worden de persoonlijke gegevens beschermd ?
De persoonlijke gegevens worden op de server van ICT-bedrijf Reyez! Digital Kings veilig verzonden door ze te coderen.
Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security), ook wel SSL (Secure Socket Layer) genoemd. De website van Groenbloem Decoraties wordt beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van gegevens door onbevoegde personen.

Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens ?
Alleen de beheerder van de website van Groenbloem Decoraties heeft binnen de beheeromgeving van de website toegang tot de persoonsgegevens (naam en mailadres) .
Internetbureau Reyez! Digital Kings deelt of verkoopt de persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met Groenbloem of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard ?
Deze gegevens worden bewaard totdat de klant verzoekt zich als klant uit de database te willen verwijderen en dus te kennen geeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.

Kunnen de bewaarde/opgeslagen gegevens worden opgevraagd ?
De opgeslagen gegevens kunnen op ieder moment telefonisch of per mail worden opgevraagd. De klant kan dus vragen welke gegevens door ons zijn opgenomen in de database van de nieuwsbrief. We laten uiterlijk binnen een week aan de klant weten welke gegevens over hem/haar zijn opgeslagen.

Akkoord gaan met toekomstige aanbiedingen
Door akkoord te gaan met dit privacy statement houdt Groenbloem Decoraties het recht om in de toekomst de klant aanbiedingen te kunnen doen. De klant houdt het recht om zich meteen zich te laten verwijderen uit de database.

Hoe kunnen de persoonlijke gegevens worden verwijderd ?
Klanten hebben het recht zich ieder moment uit onze database te laten verwijderen.
Op verzoek zal Groenbloem Decoraties binnen een week de gegevens van de server verwijderen.
Het verzoek moet per mail worden gedaan via info@groenbloemdecoraties.nl
De klant moet dan wel de juiste naam en het juiste mailadres hebben doorgegeven, zonodig meer mailadressen die aan de klant gekoppeld zijn.
Nadat de klant is verwijderd uit de database wordt hij daarvan in kennis gesteld via een mail.

Bedrijven waarmee we samenwerken: Fleurop en Thinq
Bloemen online bestellen: Fleurop
Groenbloem Decoraties werkt samen met Fleurop. Via de website van Groenbloem Decoraties kunnen boeketten worden besteld. Maar ook via de website van Fleurop kunnen boeketten worden besteld die door Groenbloem Decoraties worden geleverd. Om het Privacy Statement van Fleurop te bekijken klikt u hier of ga naar https://www.fleurop.nl/klantenservice/veiligheid-en-privacy/privacy-statement/

Facturatie: Thinq
De facturatie wordt uitgevoerd in de online facturatie-applicatie van het bedrijf Thinq.
Thinq voert verschillende soorten opdrachten uit waarbij informatie van klanten wordt ontvangen.
Bij de meeste opdrachten is Thinq volgens de AVG de (mede)verantwoordelijke. Omdat zowel Groenbloem Decoraties als Thinq beiden verwerkingsverantwoordelijk zijn heeft een verwerkingsovereenkomst tussen deze bedrijven geen zin. Er is geen gegevensverwerker. In dat geval is er geen overeenkomst nodig tussen Thinq en Groenbloem Decoraties
Thinq beoordeelt per opdracht of een verwerkingsovereenkomst noodzakelijk is, zodat de dienstverlening volgens de AVG aan de voorwaarden voldoet.


Groenbloem Decoraties
Erasmuslaan 3B
1702 GH Heerhugowaard
T: 072 – 5822400
Mail: info@groenbloemdecoraties.nl